Wszystko co powinieneś wiedzieć o smogu

Rodzaje zanieczyszczeń powietrza


Smogu, Smogu co masz w środku?

Istnieje kilka klasyfikacji zanieczyszczenia powietrza. Na potrzeby tego artykułu, podzielimy je na dwie kategorie: pyłowe oraz gazowe.

Pył PM 2.5, PM 10
PM 2.5 i PM 10 to różnej wielkości cząsteczki występujące w smogu.

Do pierwszej grupy zaliczają się PM 10 i PM 2.5. Liczba za oznaczeniem PM wskazuje jak duże są cząsteczki zawieszone w powietrzu. W przypadku PM 10 mają one średnicę mniejszą niż 10 mikrometrów. Do PM 2.5 zaliczamy mniejsze niż 2.5 mikrometra. Te mniejsze cząsteczki są wyjątkowo szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka, gdyż potrafią przeniknąć z płuc do krwioobiegu.

Zanieczyszczenia gazowe
Zanieczyszczenia gazowe to również skład smogu.

Druga grupa to zanieczyszczenia gazowe. Mamy tu do czynienia przede wszystkim z takimi związkami jak dwutlenek siarki (SO2), tlenki azotu (NO), ozon (O3) czy tlenek węgla (CO).

  • Pierwszy z nich, dwutlenek siarki, ma negatywny wpływ na drogi oddechowe doprowadzając do skurczu oskrzeli nawet w niewielkim stężeniu. Dodatkowo wpływa na podrażnienie rogówki oka.
  • Tlenki azotu dostają się z powietrza do gleby, tworząc tam związki kancerogenne i mutagenne. Z gleby dostają się one do upraw, np. warzyw lub owoców.
  • Ozon ma właściwości bakteriobójcze i potrafi mieć pozytywny wpływ na zdrowie, lecz w zbyt dużym stężeniu doprowadza do chorób płuc i uszkodzenia układu oddechowego.
  • Tlenek węgla, nazywany też czadem, silnie zatruwa organizm doprowadzając do spadku oxyhemoglobiny. Konsekwencją jest niedotlenienie mózgu i mięśnia sercowego.

O tym, jak chronić się przed zanieczyszczeniami powietrza, przeczytasz tu : Jak chronić się przed smogiem?

Jak chronić się przed smogiem?
Sposoby zapobiegania negatywnym skutkom wdychania smogu

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów